top of page

Informační povinnost

Počínaje 1. prosincem 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č.257/2016 Sb., Zákon o spotřebitelském úvěru ("ZUS") ukládájící níže uvedenou informační povinnost.

GENERAL Finanční služby s.r.o.
Václavské náměstí 807/64
110 00 Praha 1

IČ: 05891582 | DIČ: CZ05891582

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 272195

 

 

Zástupci společnosti:

Luboš Urban, jednatel
Tel: 608 965 431; e-mail: lubos.urban@general-finance.cz

Lenka Matoušková, hypotéky
Tel: 601 384 236; e-mail: lenka.matouskova@general-finance.cz
 

Jan Venkrbec, pojištění

Tel: 603 159 963; e-mail: jan.venkrbec@general-finance.cz

Společnost GENERAL Finanční služby s.r.o. je vázaným zástupcem společnosti:

  • Chytrý Honza a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IČ 29048770, DIČ: CZ29048770; zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20978

Výše odměny a pravidla odměňování

Výše odměny, kterou má vázaný zástupce od společnosti Chytrý Honza a.s. za zprostředkování spotřebitelského úvěru obdržet, je stanovená Komplexní smlouvou. Skutečná částka bude uvedena v předsmluvních informacích poskytnutých podle §94.

Spotřebitel (klient) je oprávněn vyžádat si údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru společnost Chytrý Honza a.s. poskytuje.

Vázaný zástupce nesmí pobírat odměnu současně od spotřebitele (klienta) i poskytovatele nebo třetí osoby. Zprostředkování úvěru nesmí být svázáno s jakoukoliv doplňkovou službou.

Pravidla odměňování vázaného zástupce nejsou motivována na splnění prodejního cíle vůči konkrétnímu poskytovateli.

Poskytování rady dle § 85 zákona 257/2016 sb. o spotřebitelském úvěru

GENERAL Finanční služby s.r.o. neposkytuje zákazníkům poradenské služby ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

GENERAL Finanční služby s.r.o. nedoporučuje konkrétní hypoteční úvěr ani konkrétního poskytovatele. Na základě odpovědí spotřebitele (klienta) při prováděné analýze potřeb, poskytuje informace pro spotřebitelovo (klientovo) samostatné rozhodnutí.

Stížnosti

Máte-li stížnost, kontaktujte GENERAL Finanční služby s.r.o., Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1, nebo
na tel.: +420 212 812 511, anebo prostřednictvím e-mailu: info@general-finance.cz

 

Maximální lhůta pro vyřízení stížností je 30 dnů od předání všech podkladů, na jejichž základě je možno o reklamaci rozhodnout.


Pokud stížnost interně nevyřešíme, pak lze tyto spory řešit i mimosoudní cestou prostřednictvím finančního arbitra podle příslušného právního předpisu. Kontakt na Finančního arbitra: Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1;
tel.: 257 042 070, e-mail: www.finarbitr.cz.

Orgán dohledu

Dohled nad zprostředkovatelem vykonává Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz 

bottom of page